در یک کلمه.....

زن بودن زن انحصاری و اختصاصی است زیبایی چهره صدای زیر و در یک کلمه جاذبه و دلربایی ، زن بودن زن را تشکیل می دهد اینها را مرد ندارد و فلسفه حجاب همین است زن با حجاب اختصاصات و انحصارات خود را فقط برای همسر قانونی و شرعی خود نگه میدارد زن بی حجاب شوهر خود را از این حق انحصاری محروم میکند و همه مردان را با شوهر خود در استفاده از این حق شریک می کند اگرچه ظاهرا اعتراف نکند اگرچه انکار نماید اگرچه از این امر غافل باشد اما عمل او همین را می گوید .....

از بیانات امام خامنه ای در جمع زنان بمناسبت روز زن 30 / 6 / 1379

/ 2 نظر / 22 بازدید
دلسوخته

باسلام از نوشتارهای زیبایتان در این زمان که اکثرزنان حجاب را محدودیت می دانند بسیار متشکرم .واقعا دلگرم کننده است. موفق وموید باشید.

سلام خیلی عالی بود[چشمک]