امری فطری.....

پوشاندن بدن از نامحرم که با عنوان حجاب از آن یاد میشود امری فطری است و برای حیات سالم اجتماعی انسان ضرورت دارد . ناهنجاری پوششی و بدحجابی از جمله تنش های فرهنگی و اجتماعی است که جوامع را در آستانه فروپاشی قرار می دهد و غرب در جهت تضعیف ارزشهای اسلامی و انسانی و بی هویت کردن نسل های انسانی حجاب را مانعی برای آزادی و فعالیت های اجتماعی زنان می داند و با جدیت تمام در راستای نابودی این امر فطری تلاش میکند

/ 0 نظر / 27 بازدید