همه چیز در دست خداست....

به غیر از حافظیت خدا ، به هیچ چیز نباید اعتماد داشت همه چیز در دست خداست ، در روایت است که (( لا حول و لا قوه الا باالله ))   یعنی ( هیچ رو گرداندنی از گناهان نیست مگر با حفظ و نگهداری خود خدا و هیچ نیرویی بر طاعت و عبادت خدا نداریم مگر به کمک و یاری خداوند )

تحف العقول ، ص 468

/ 2 نظر / 24 بازدید
هم کلاسی

واقعا مائده جان درسته نکته ظریفی بود...

هم کلاسی

واقعا مائده جان درسته نکته ظریفی بود...