علاقه به امام حسین (ع).....

به نقل از استاد محسن قرائتی : در کتاب خاطرات ج 2

خانمی با حجاب نامناسب وارد ماشین شد و شروع کرد به خواندن زیارت عاشورا راننده دید با آن قیافه زیارت عاشورا می خواند پرسید : زیارت عاشورا می خوانید ؟ خانم گفت بله راننده کفت : آیا امام حسین این نوع حجاب و پوشش را دوست دارد ؟

خانم یکه خورد و گفت : مرا به خانه برگردانید ، به منزل رفت و لباس مناسبی پوشید و از راننده تشکر کرد....

راستی علاقه به امام حسین (ع) چه میکند؟؟؟؟؟؟؟؟

/ 0 نظر / 23 بازدید