روح خوک.....

انسان تا از نظر روحی خوک نشود ، از نظر جسمی خوک نمی شود . یعنی وقتی که بی غیرتی و بی عفتی بر یک ملتی حکمفرما باشد . اینها خوک صفت می شوند ، وقتی که یک نگاه تجملی و مصرفی بر کسی حکمفرما شد ، از نظر روحی میمون و خوک است ..

آیت الله حسین مظاهری ( ماهنامه پاسدار اسلام )

/ 0 نظر / 23 بازدید